Felhívás jegyzőknek

Felhívás jegyzőknek

Pályázati felhívás a Szaktudás Vizsgaközpont Jegyzői névjegyzék kialakításához

Az átalakított szakképzési rendszer részeként 2021. március 3-án megalakult Vizsgaközpontunk. Célunk, hogy mind az oktatás, mind a gazdasági szereplők részéről felmerülő igényekre az Ipar 4.0 által támasztott kihívásoknak megfelelően, gyorsan és rugalmasan reagálva, szakszerű vizsgaszervezéssel és lebonyolítással járuljunk hozzá, és minél több jelentkező számára tegyük lehetővé a szakmai végzettség megszerzését.

Jelen Pályázati felhívás célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Jegyzői névjegyzékbe történő pályázók részére, a pályázaton történő részvétel feltételeivel, a pályázat benyújtásának határidejével és módjával, illetve elbírásásával kapcsolatban.

 

Vizsgaközpontunk a szakképzési törvényben meghatározott tevékenységéhez jegyzői feladatokra szakértőket keres.

A névjegyzék kialakítása után a vizsgaközpontunk képzéseket hirdet meg, melyek sikeres elvégzése feltétele a későbbi jegyzői felkérésnek és megbízásnak.

 

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendeletben az alábbi követelmények és feladatleírások szerepelnek:

274. § A szakmai vizsga jegyzője a szakmai vizsga előkészítésével, lefolytatásával és lezárásával kapcsolatos írásbeli, dokumentálási feladatokat látja el. E feladatkörében

1. vezeti a vizsgajegyzőkönyvet,

2. összesíti a szakmai vizsga részeredményeit,

3. kitölti és vezeti a vizsgatörzslapot,

4. kitölti az oklevelet, illetve a szakmai bizonyítványt,

5. elvégzi a szakmai vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket,

6. felelős a vizsgatörzslap és az oklevél, illetve a szakmai bizonyítvány adatainak összeolvasásáért, egyezéséért,

7. gondoskodik a szakmai vizsga lezárását követően a szakmai vizsga dokumentumainak a vizsgabizottság által történő hitelesítéséről, valamint

8. gondoskodik a szakmai vizsga lezárását követően az elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről.

275. § Az akkreditált vizsgaközpontot, a vizsgafelügyelőt és a vizsgabizottság további tagját az egyes vizsgatevékenységek tekintetében azok lezárásáig, a vizsgafelügyelőt, a vizsgabizottság további tagját és a szakmai vizsga jegyzőjét a vizsgaeredmények tekintetében azok kihirdetéséig titoktartási kötelezettség terheli.

 

A pályázaton történő részvétel feltételei a következőek:

 • Minimum érettségi megléte
 • Büntetlen előélet (Hatósági erkölcsi bizonyítvány megléte)
 • Hiánytalan pályzati dokumentáció
 • A Pályázó adatlapjában szereplő kötelezően csatolandó dokumentumok megküldése
 • Vizsgaközpont belső képzésén való részvétel, tanúsítvány megszerzése
 • Megbízási feladatok megismerése, elfogadása
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a törzslapnyilvántartó rendszer ismerete, korábbi jegyzői tevékenység ellátásának igazolása.

 

A pályázati adatlap és a hozzá tartozó dokumentumok megfelelő kitöltéséhez az alábbiak szükségesek:

 1. A pályázó teljeskörűen kitölti az adatbázisba való felvételhez szükséges pályázati adatlapot, hiánytalanul benyújtja a megadott dokumentumokat és elfogadja a szükséges nyilatkozatokat.
 2. A szakmai önéletrajzban és pályázati adatlap megfelelő pontjában a pályázó térjen ki valamennyi korábbi munkatapasztalatára, a szakterületen eltöltött időkre is.
 3. A pályázó valamennyi képzettségét igazoló dokumentumát benyújtja, tehát nem kizárólag a legmagasabb iskolai végzettség igazolását. Amennyiben több területen is rendelkezik szakmai ismerettel, úgy célszerű valamennyi diploma, oklevél, tanúsítvány, munkatapasztalat megadása és megküldése.
 4. Hatósági erkölcsi bizonyítvány

 

(Hiányos pályázati dokumentáció beérkezése esetén a vizsgaközpont emailben tájékoztatást küld a pályázatot benyújtó részére a hiányzó, pótlandó dokumentumok felsorolásával, és határidő közlésével egy alkalommal lehetőséget teremt annak utólagos megküldésére.)

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

  Pályázó adatlap - Jegyző részére

A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett pályázati adatlapot, illetve a pályázati adatlaphoz tartozó kötelező mellékleteket elektronikus úton kell benyújtani az alábbi e-mail címre:

vizsgakozpont@szakvi.hu

A pályázat benyújtása során a vizsgaközpont elfogadja az AVDH, azaz Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés szolgáltatás elektronikus aláírási lehetőséget is a pályázó pályázati anyagainak aláírására, amennyiben a szolgáltatást ügyfélkapun keresztüli azonosítással veszi igénybe.

AzAVDH felhasználói tájékoztatóitt megtekinthető: HITELESÍTÉS (magyarorszag.hu).

 

Jelen pályázati felhívás benyújtási határideje: folyamatos

A benyújtott pályázatok elbírálása folyamatos.

A jegyzői kinevezés 3 évre szól amennyiben a feladatait a jogszabályban meghatározottak szerint látja el.

A jegyzői névjegyzékbe kerülést követően köteles a vizsgaközpont által szervezett képzésen részt venni, amelyről igazolást kap.

 

A benyújtott pályázati anyag elbírálásának eredményéről a jelentkezők a pályázati lapon megadott e-mail címre kapnak értesítést.

Iratkozz fel hírlevelünkre a mindig friss információkért!